ප්‍රේමලාල්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද රන්ජන්ටත් ඕන – විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස

විපක්ෂ නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා ”පළවෙනි කරුණ තමයි රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාව මේ සභාවට ගෙන ඒමත්, ඒවගේම එතුමාට පේ‍්‍රමලාල් ජයසේකර මැතිතුමාට ලබාදෙන වරප‍්‍රසාදම ලබා දීමත්. මීට සති තුනකට පෙර මේ ප‍්‍රශ්නය මතු කරපු වෙලාවෙදී ඔබතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා සති තුනකින් පිළිතුරු ලබා දෙනවා කියලා. ඊයේ දවසට තමයි හරියටම සති තුන. ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලිවම පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු රංජන් රාමනායක මැතිතුමා මේ සභාවට ගෙන ඒම සම්බන්ධව. මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාව මේ සභාවට ගෙන ඒම ඉටුවිය වියයුතු යුතුකමක් හා රාජකාරියක්. පේ‍්‍රමලාල් ජයසේකර මැතිතුමාට ඒ අවස්ථාව ලබාදෙනවා සේම රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාටත් ඒ අවස්ථාව ලබාදිය යුතුයි. අඩුම තරමේ හෙට දවසේ සිට වත් හිමිවිය යුතු බවයි.”

අපේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ ඉල්ලීමක් කලා විවාදයක් අවශ්‍යයි කියලා දේශපාලන පළිගැනීම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කර තිබෙන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව පිළිබඳව. ඒ කාරක සභාවේ දී මේ ප‍්‍රශ්නය අපේ විපක්ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ එතනදී ප‍්‍රකාශ වෙලා තිබෙනවා ඒ කොමිසම් සභා වාර්තාව සභාගත කිරීමෙන් පසුව ඊළඟට පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සභා වාරයේ ඒ විවාදයට අවස්ථාවක් දෙනවා කියලා . අපි යෝජනා කරනවා ඒ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසම ක‍්‍රියාවට නංවන්න පෙර මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව විවාදයට ගැනීමට ඕනේ. ඒ නිසා මං ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා අඩුම තරමේ හෙට දවසේ මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට කටයුතු කරන්න. එසේ නැතිනම් කාරක සභා කමිටුවේ අපි ආපු එකඟතාවය කඩ කිරීමක් වෙනවා කියන එක මං මතක් කරන්න කැමතියි. අපිට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් විවාදයක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ පළවෙනි රැස්වීම් සතිය , අඩුම තරමේ තුන්වැනි සතියේවත් ලබා දෙන්න. කරුණා කරලා හෙට දවසේ මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සභාගත කරලා ඊළඟ සතියේ විවාදයට ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ වගේම මගේ තුන්වැනි කාරණා වශයෙන් ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි අපේ විපක්ෂයේ සිටින මන්ත‍්‍රීවරයකුගේ සුමන්දිරන් මැතිතුමාගේ ආරක්ෂාව. එතුමාට ලබා දුන්නා විශේෂ ආරක්ෂාවක්. ඒ විශේෂිත වූ ආරක්ෂාව මේ වනවිට ඉවත්කරලා තිබෙනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාට ඒ ආරක්ෂාව ලබා දුන්නේ එතුමාට තිබුණු තර්ජන හා ඒ වාතාවරණය තුළ. එය අදටත් එසේමයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් සුමන්දිරන් මැතිතුමාට ලබාදුන්න ඒ විශේෂ ආරක්ෂාව ලබාදෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා-

පෙරේදා පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව සහ අනෙකුත් වාර්තාවන් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව විවාදය සඳහා වෙලාවක් ලබා දීමට අපි ආණ්ඩුව පැත්තෙන් පොරොන්දු වුණා. එම නිසා වාර්තාව ලද විගස කතානායකතුමාට ඉදිරිපත් කර විවාදයක් ලබාදීමට සූදානම්.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායකගේ නඩු තීන්දුවෙන් පසු ඔහු සිරගත කර තිබෙන නිසා ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප‍්‍රකාරව හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව තර්ක විතර්ක පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාගේ හමුවේ තියෙන ප‍්‍රශ්නයක් පිළිබඳව තීරණයක් ඉදිරිපත් කිරීම විනා වෙන දෙයක් කිරීමට ඔබතුමා සභාවට පොරොන්දු වුණේ නැහැ.

අපි විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ අපේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආරක්ෂාව අඩු කළ අවස්ථාවේ අපිට සිදු වුණා මේ සභාවේ කරුණු කියන්න යාඥා කරන්න. එම නිසා ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීතුමන්ලගේ වරප‍්‍රසාද අහිමි කිරීමට ආණ්ඩුව විදිහට අපි කටයුතු කරන්නේ නෑ.

දිවයින

Related posts

Leave a Comment