කිසිම ආණ්ඩුවක් රණවිරුවන් පාවා දෙන්නේ නැහැ

ජාතික ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව කිසිඳු ආණ්ඩුවක් යුද්ධය වෙනුවෙන් මුහුණ දුන් රටේ රණවිරුවන් පාවාදීමට කටයුතු නොකරන බව සමඟි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසයි.

කිසිඳු අවස්ථාවක කුමන රජයක් වුවත් හමුදාව පාවා දෙන්නේ නැති බවත් හමුදාවට අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැති බවත් ඒ මහතා අවධාරණය කර සිටියි.

Related posts

Leave a Comment