රටේ ජනතාව ගැන මුලින්ම හිතපු හරීන් එන්නත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට අද (16) කොරෝනා වෛරසය සඳහාවන එන්නත එන්නත් කිරීමට නියමිතයි.

නමුත් හරීන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ තමා කොරෝනා එන්නත එන්නත් කර නොගැනීමට තීරණය කළ බවයි.

මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ එන්නත් කිරීමේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුත්තේ බොහෝ අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම්වලට බවයි.

එමෙන්ම අවම වශයෙන් මිලියනයකටවත් එන්නත ලබා දීමෙන් පසුව තමාද එම එන්නත ලබා ගන්නා බව හෙතෙම පවසයි.

ඔහුගේ නිල සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක් හරහා මේ බව සඳහන් කර තිබුණි.

Related posts

Leave a Comment