ආණ්ඩුවේ අනාගතය ගැන රනිල් වික්‍රමසිංහ කියූ අනාවැකිය

මේ වර්ෂය මැද වන විට ආණ්ඩුව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එජාපයේ මෙන්ම සමගි ජන බලවේගය තුළ සිටින සිය සමීපතයින්ට ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි..

2022 ආරම්භ වන විට ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යා නොහැකි තරමටම බිඳවැටෙන බව ද වික්‍රමසිංහ මහතා ඔවුන් හමුවේ පෙන්වා දී තිබේ.

එහෙත් ඒ අවස්ථාවේ ආණ්ඩුවක් ගැනීමට කටයුතු නොකළ යුතු බවත් මේ ආණ්ඩුවට තව කලක් ආණ්ඩුව කරගෙන යෑමට අවස්ථාව දිය යුතු බවද වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment